Archive for year: 2023

“🤝 BİGG Gen’liyoruz!”

bigg

Tıpkı bir gen gibi girişimcilik alanında edindiğimiz bilgiyi depoluyor ve sizlere aktarmak üzere BİGG Gen’liyoruz! TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşlard...

Read More

Dijital Patika Demoday & Proje Pazarı

WhatsApp Image 2023-03-22 at 08.09.02

“Ticarileştirme Odaklı Sürdürülebilir İşbirliği Platformu: İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi” Projesi kapsamında Dijital Patika Demod...

Read More

DEPREM İÇİN TEK SEFERLİK EK VERGİ

deprem-için-ek-vergi

KURUMLAR VERGISI MÜKELLEFLERINDEN 2022 YILINDA İNDİRİM İSTİSNADAN YARARLANANLAR EK VERGİ TBMM Genel Kurulunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılma...

Read More