DİJİTALPARK TEKNOKENT

MİSYONUMUZ

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizin,  insani, sınaî ve iktisadi kalkınmasına yönelik yüksek bilgi, kültür ve teknoloji üretmek ve yenilikçi milli ürünlerin geliştirilmesini, multidisipliner bilginin kültürel ve çevresel faydaya dönüşmesinin sağlayarak yüksek katma değer oluşturmaktır.

VİZYONUMUZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi olanaklarından yararlanarak bilgi ve birikimler ile ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapmak, girişimciliği desteklemek,  fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesini sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarında etkin rol oynayarak ülkemizin kalkınmasına fayda sağlamaktır.